ارسال سفارشات : 13 مهرماه

ارسال در تهران با پیک موتوری و یا سرویس اسنپ – پس کرایه – یک روز پس از ثبت سفارش در بازه زمانی ۹-۱۴ یا ۱۶ الی ۲۱

ارسال به سایر شهرها و استانها با سرویس پست – روزهای پنجشنبه

.